ผู้เยี่ยมชม

 

บริษัท สยาม เคมิคัลส์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นโรงงานบรรจุก๊าซ นำเข้าก๊าซ และผลิตก๊าซ โดยมีมาตรฐานการผลิต คุณภาพของสินค้า  การขนส่ง และความปลอดภัย  ที่เป็นที่ยอมรับ และได้ถูกพิสูจน์โดยหลายหน่วยงานของทั้งราชการ และหลายบริษัทแล้วว่ามีมาตรฐานต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้กลุ่มสินค้าที่หลักที่บริษัท ฯ ขายและให้บริการ
  • Industrial Gases
  • Specialty Gases
  • Gas Equipment
  • Cylinder
         

 

Pressure Gauge DS-020 
ราคา Call 
Cylinder Valve CGA580 
ราคา Call 
Pressure Gauge DS-150 
ราคา Call 
Cylinder Valve CGA540 
ราคา Call 
แอร์ ซีโร่ 
ราคา ติดต่อฝ่ายขาย 
Pressure Gauge DS-060 
ราคา Call