ผู้เยี่ยมชม

 
ก๊าซพิเศษ -> ก๊าซเลเซอร์ HE 534

ก๊าซเลเซอร์ HE 534

Call

รหัส : LASHE534 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
LASER GAS 534
 
A Colorless, Odorless, tasteless, oxidizing gas
Other Specification 
Cylinder Size : 41 Liters Water capacity
Pressure : 2000  psig
Gas Content : 6 m3 / cylinder
Cylinder connection : CGA580
0