ผู้เยี่ยมชม

 
ก๊าซอุตสาหกรรม -> ARCWELD12 สำหรับเชื่อมโลหะ Stainless Steel

ARCWELD12 สำหรับเชื่อมโลหะ Stainless Steel

Call

รหัส : IGARCWELD12 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
การอาร์กมีเสถียรภาพดีขึ้น ควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ดี การรวมตัวของโลหะและแนวตะเข็บเชื่อมดีขึ้น อัตราเร็วในการเชื่อมสูงกว่าและการอาร์กมีเสถียรภาพมากกว่าการใช้ ARCWELD11 เมื่อใช้กับงาน Stainless Steel ที่มีความหนาน้อยๆ
Other Specification
Cylinder Size : 41 Liters Water capacity
Pressure : 2000  psig
Gas Content : 6 m3 / cylinder
Cylinder connection : CGA580


0