ผู้เยี่ยมชม

 
ก๊าซพิเศษ -> ก๊าซอ๊อกซิเจน เกรด HP

ก๊าซอ๊อกซิเจน เกรด HP

Call

รหัส : SGO2HP6 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
OXYGEN  HP  GRADE
 
A Colorless, Odorless, tasteless, oxidizing gas
Guarantee Specification : Purity > 99.8%
Other Specification 
Cylinder Size : 41 Liters Water capacity
Pressure : 2000  psig
Gas Content : 6 m3 / cylinder
Cylinder connection : CGA540
0