ผู้เยี่ยมชม

 
ก๊าซอุตสาหกรรม -> ก๊าซไฮโดรเจน เกรดอุตสาหกรรม

ก๊าซไฮโดรเจน เกรดอุตสาหกรรม

Call

รหัส : IGH2IND6 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
HYDROGEN  INDUSTRIAL  GRADE
 
A Colorless, Odorless, flammable gas
Guarantee Specification : Purity > 99.9%
Other Specification
Cylinder Size : 41 Liters Water capacity
Pressure : 2000  psig
Gas Content : 6 m3 / cylinder
Cylinder connection : CGA350
0