ผู้เยี่ยมชม

 
ก๊าซอุตสาหกรรม -> ก๊าซอาร์กอน เกรดอุตสาหกรรม

ก๊าซอาร์กอน เกรดอุตสาหกรรม

Call

รหัส : IGARIND6 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

ARGON  INDUSTRIAL  GRADE

A Colorless, Odorless, non-flammable, tasteless, inert gas
Guarantee Specification : Purity > 99.99%
Other Specification
Cylinder Size:41 Liters Water capacity
Pressure:2000  psig
Gas Content:6 m3 / cylinder
Cylinder connection:CGA580                           
  
 0