ผู้เยี่ยมชม

 


              ตารางสีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์


 ชื่อก๊าซที่บรรจุ สูตรเคมี สีภาชนะ
บรรจุ
ภาษาไทย 
สีภาชนะ
บรรจุ
ภาษาอังกฤษ 
BS 381 สีส่วนคอ
และไหล่
ภาษาไทย
สีส่วนคอ
และไหล่
ภาษาอังกฤษ 
BS 381
คาร์บอนไดออกไซด์CO2   เทา french grey   630   เทา french grey  630  
ไซโคลโปรเปน (CH2)3 แสดlight orange 557 แสดlight orange  557 
เอทีลีน C2H4 แดงsignal red537 แดง signal red 537 
ฮีเลียม He น้ำตาลmiddle brown 411 น้ำตาล  middle brown  411 
ไนตรัสออกไซด์ N2O น้ำเงิน french blue166 น้ำเงินfrench blue  166 
ออกซิเจน O2 เขียวมรกต  emeral green 228 เขียวมรกต  emeral green 228 
อากาศ - เทา french grey630 เขียวมรกต  emeral green228 
ก๊าซผสมของคาร์บอนได -
ออกไซด์และออกซิเจน 
CO2+O2 เขียวมรกต emeral green228เทา  french grey 630 
ก๊าซผสมของออกซิเจน
และฮีเลียม
O2+Heน้ำตาลmiddle brown 411 เขียวมรกต emeral green  228 

back