ผู้เยี่ยมชม

 

             
            Cylinder Specification 


Geometric
Volume
(Liter)
Filling
Pressure
(Bar)
Test
Pressure
(Bar)
Gas max.
content
(m3)
Cylinder
kind
 
Outer
diameter
(mm)
Length
Exc.valve and cap
(mm)
Weight
empty
(Kg)
D1 12180.045   Aluminium   74265  0.2 
F10 150 250 1.5 Steel 135 86016
F10AL 150 250 1.5 Aluminium 175 580 9.5
F40 150 250 6 Steel 219 1365 50
F47 150 250 7 Steel 229 1400 53back