ผู้เยี่ยมชม

 

Pure Gas Type
 
          โรงงาน RBG มีบุคลากรที่มีประสบการมากกว่า 15 ปี ในการผลิตก๊าซทั้งเกรดอุตสาหกรรมและก๊าซความบริสุทธิ์สูง ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของก๊าซว่าจะได้ก๊าซตรงกับความต้องการและเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างแน่นอน
 
          ก๊าซที่ถูกผลิตออกจากโรงงาน RBG จะถูกแบ่งเป็นเกรด ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้


      RBG Grade      Purity    Total Impurities    
7      99.99999%      100 ppb
699.9999% 1 ppm
5.599.9995% 5 ppm
599.999% 10 ppm
4.599.995% 50 ppm
499.99% 100 ppm
3.599.95% 500 ppm
399.9% 1000 ppm
back