ผู้เยี่ยมชม

 


                          Dew point - moisture contents
                          (Conversion table for moisture content)T C0123456789
 -100 0.011
0.014
0.011
         
-900.073
0.095
0.077
0.060
0.079
0.064 
0.051
0.067
0.054 
 0.042
0.055
0.044
0.034
0.045
0.036
0.028
0.037
0.030
0.023
0.031
0.025 
0.019
0.025
0.020 
0.016
0.021
0.017
0.013
0.017
0.014
-80 0.41
 0.54
 0.43
 0.35
 0.46
 0.37
 0.29
 0.39
 0.31
 0.25
 0.33
 0.26
 0.21
 0.28
 0.22
 0.17
 0.23
 0.19
 0.15
  0.2
 0.16
 0.12
 0.16
 0.13
  0.1
 0.14
 0.11
 0.09
 0.11
 0.09
-70 1.96
 2.58
 2.07
 1.69
 2.22
 1.79
 1.45
 1.91
 1.53
 1.25
 1.65
 1.32
 1.07
 1.41
 1.13
 0.92
 0.21
 0.97
 0.78
 1.03
 0.83
 0.67
 0.88
 0.71
 0.57
 0.75
  0.6
 0.48
 0.64
 0.51
-60  8.1
 10.7
 8.56
 7.08
 9.32
 7.48
 6.17
 8.12
 6.52
 5.37
 7.07
 5.68
 4.67
 6.15
 4.94
 4.06
 5.34
 4.29
 3.52
 4.63
 3.72
 3.05
 4.01
 3.22
 2.63
 3.46
 2.78
 2.27
 2.99
  2.4
-50 29.5
 38.8
 31.2
 26.1
 34.4
 27.6
   23
 30.3
 24.3
 20.3
 26.7
 21.5
 17.9
 23.6
 18.9
 15.7
 20.7
 16.6
 13.8
18.15
14.57
 12.1
15.91
12.77
 10.6
13.95
 11.2
 9.27
 12.2
  9.8
-40 96.2
126.6
101.7
 85.9
  113
 90.8
 76.6
100.8
 81.0
 68.2
 89.8
 72.1
 60.7
 79.9
 64.2
  54
 71.1
 57.1
  48
 63.2
 50.7
 42.5
 55.9
 44.9
 37.7
 49.6
 39.8
 33.4
  44
 35.3
-30284.9 
374.9
301.1
256.6
337.6
271.2
230.9
303.8
244.1
207.2
273.3
219.5
186.6 
245.5
197.2
167.5 
220.4
  177
150.2 
197.6
158.8
134.6
177.1
142.3
120.5
158.5
127.4
107.7
141.7
113.8
-20774.1
 1019
818.2
702.8
924.8
742.9
637.7
839.2
  674
578.2
760.9
611.2
523.9
689.4
553.8
474.3
624.1
501.3
  429
564.5
453.5
387.8
510.3
409.9
350.2 
460.8
370.2
  316
415.8
  334
-10 1948
 2564
 2059
 1782
 2345
 1884
 1629
 2144
 1722
 1488
 1958
 1573
 1358
 1787
 1435
 1239
 1631
 1310
 1130
 1487
 1194
 1028
 1353
 1087
936.1
 1232
989.5
851.3 
 1120
899.8
0 4581
 6029
 4842
 4218
 5551
4 458
 3880
 5106
 4101
 3568
 4695
 3771
 3279
 4315
 3466
 3011
 3962
 3183
 2764
 3637
 2916
 2534
 3335
 2678
 2323
 3057
 2455
 2128
 2800
 2249
                 
                               Upper stage    Vapour pressure     10-3 mmHg      
                              Middle stage    Volume                      ppm
                               Lower stage    Moisture content    mg/Nm3 (Wet Air) 

back